!
VORKEL.RU!
 

 
: (/), (/)

                    : 1 + 21 LED
2500 mAh
: 7-8
: 220V      
  • : -00008028

- AFC872

620.00.

                    : 1LED - 2 + 30LED - 6
1600 mAh 4V
: 11-12
: 220V         
  • : -00008025

                    : 1 + 24 LED
3500 mAh
: 10-12
: 220V       
  • : -00008026

                    : 1LED - 10 + 26LED - 5.2
3500 mAh 4V
: 7-8
: 220V         
  • : -00008027

                    : 1LED - 5 + 24LED - 4.8
2500 mAh 4V
: 7-8
: 220V     
  • : -00008030
: (/), (/)